Min SIP värnar om Välfärden!

Kommuner, regioner, privata leverantörer och myndigheter står idag inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera personal till hälsa, vård och omsorg. En lika stor utmaning är de minskade ekonomiska resurserna. Med ökade demografiska krav och minskande välfärdsresurser behöver samverkansarbetet effektiviseras.

För att effektivisera användandet av välfärdsresurserna behöver hälsa, vård och omsorg, ske med rätt insatser, av rätt verksamhet, på rätt nivå i rätt tid. Detta är en förutsättning för att klara framtidens hälsa, vård och omsorg där barn och unga behöver få lyckas i skolan, vuxna behöver få förutsättningar för ökat arbetsdeltagande och äldre behöver få åldras med hälsa.

Min SIP löser denna effektivisering genom att erbjuda verksamhetsutveckling och ett förändrat arbetssätt!

Min SIP gör skillnad för både verksamhet och individ.

Vill du vara med och skapa den skillnaden?