Min SIP

Utbildning i SIP och samverkan

”För en lyckad samverkan – det löser sig inte av sig självt”

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den enskilde om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Ofta är det flera andra aktörer som också behöver vara med i en SIP, samverkan är viktigt. En fungerande samverkan förenklar för den enskilde och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En SIP ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna. En SIP ska upprättas oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. SIP är den enskildes plan.

Min SIP erbjuder utbildning i SIP och samverkan, både fysiskt och digitalt. Erbjudandet riktar sig till alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg inom både kommun och region, oavsett om det gäller barn och unga, vuxna eller äldre. Även andra samverkansparter erbjuds SIP utbildningar, så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

SIP utbildningarna kan beställas varför sig eller som paketlösningar. Givetvis kan utbildningarna i SIP och samverkan ges digitalt – som utbildningswebbinarium eller via videomöte (Zoom, Teams eller Skype).

Vi rekommenderar även vår utbildning Avancerad- ”Hur kan vi bli bättre på att samverka med SIP som verktyg?” Avancerad är en samverkansutbildning där utbildningen sker tillsammans med andra verksamheter. Avancerad bygger på det du tidigare har lärt dig. Frågorna rör inte endast SIP utan samverkan i ett större perspektiv. Workshop och diskussioner, som varvas med samverkanskunskap. För en lyckad samverkan – det löser sig inte av sig självt!

Klicka in under Kontakt så skräddarsyr vi er utbildning i SIP efter era önskemål.

Tillsammans gör vi skillnad för individ, verksamhet och samhälle!

Vill du vara med och skapa den skillnaden?

Självtest

SIP

Till testet!

SIP i samband med utskrivning från slutenvård

Till testet!